BMW Baccarat Giveaway

DRIVE AWAY THE WINNER

OF A BRAND NEW 2024
BMW X5

 

WEEKLY EARNING PERIOD

STARTING SUNDAY, FEB 18

RUNS 6AM SUNDAY - 5:59AM SUNDAY EACH WEEK*
1 ENTRY = EVERY 250 TIER CREDITS PLAYING BACCARAT WITH YOUR UNITY REWARDS CARD

Entries do not roll over week to week.

 

5X MULTIPLIER DAYS
MONDAYS | FEBRUARY 19 - MARCH 11
Starting at 6AM receive 5x entries when you play Baccarat with your Unity Rewards card.

Multiplier runs from 6AM Monday to 5:59AM Tuesday every promotional week. Earned entry total will be available on drawing days.

 

WEEKLY DRAWINGS

SUNDAYS | FEBRUARY 25 - MARCH 10
ENTRY ACTIVATION | 4PM - 9:55PM

DRAWINGS | 6PM - 10PM
Starting at 4PM, swipe at the promotional kiosk to redeem your free entry. Then, select the drawing icon to activate your entries. Each hour three lucky guests will be selected to win $1,000 Free Play and an entry into the Grand Finale Drawing.

Preliminary winners will have the option of Free Slot Play or Free Bet and must be present within 10 minutes at the Baccarat Room with a valid ID to claim prize. No redraws.

 

LAST CHANCE DRAWINGS
SUNDAY, MARCH 17
ENTRY ACTIVATION | 4PM - 9:55PM

DRAWINGS | 6PM - 10PM

Activate your entries by swiping at the promotional kiosk starting at 4PM. Each hour three lucky guests will be selected to win $1,000 Free Play and an entry into the Grand Finale Drawing.

Preliminary winners will have the option of Free Slot Play or Free Bet and must be present within 10 minutes at the Baccarat Room with a valid ID to claim prize. No redraws.

 

GRAND FINALE DRAWING
SUNDAY, MARCH 17 | 10:30PM

CHECK-IN | BACCARAT ROOM | 6PM – 10:25PM
Grand Finale finalists check in at the Baccarat Room to receive their entry to drop into the drawing drum. At 10:30PM, one lucky guest will win a 2024 BMW X5!

Must be present within 10 minutes at the Baccarat Room with a valid ID to claim prize. Grand Finale winner will be redrawn until the prize is claimed. After two consecutive redraws, time will be reduced to 5 minutes for guests to present themselves until the prize is claimed.

NGƯỜI THẮNG CUỘC LÁI ĐI CHIẾC XE
BMW X5 2024

 

Tích Lũy Số Phiếu Hàng Tuần | Bắt Đầu Từ Chủ Nhật 18 Tháng 2

CHỦ NHẬT 6AM - CHỦ NHẬT 5:59AM
1 PHIẾU = 250 ĐIỂM TIER (KHI QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG THẺ HỘI VIÊN CHƠI TRONG PHÒNG BACCARAT)

Lá Phiếu Hàng Tun Không Luân Chuyn

 

Ngày Số Phiếu Được Nhân Lên
THỨ HAI HÀNG TUẦN  | 19 THÁNG 2 ĐẾN 11 THÁNG 3

[SỐ PHIẾU X 5]

Từ 6 Giờ Sáng Thứ Hai Đến 5:59 Sáng Thứ Ba, Quý Khách Sử Dụng Thẻ Hội Viên Chơi Trên Bàn Baccarat Sẽ Nhận Được Điểm Số Phiếu Nhân 5 Lần. Số Phiếu Này Sẽ Được Sử Dụng Trong Các Ngày Xổ Số.

 

Xổ Số Hàng Tuần

NGÀY CHỦ NHẬT | 25 THÁNG 2 ĐẾN 10 THÁNG 3

KÍCH HOẠT LÁ PHIẾU | 4PM - 9:55PM

GIỜ XỔ SỐ | 6PM - 10PM

Bắt Đầu Từ 4PM, Cà Thẻ Tại Các Máy Kiosk Để Lấy Vé Và Nhấn Vào Ký Hiệu “Drawing” Để Kích Hoạt Xổ Số. Mỗi Một Giờ Sẽ Gọi 3 Vị Khách May Mắn Trúng Được $1000 Ưu Đãi Cộng Thêm 1 Phiếu Cho Xổ Số Cho Vòng Chung Kết.

Người Trúng Giải Phải Có Mặt Tại Phòng Baccarat Trong Thời Gian 10 Phút Sau Khi Được Gọi Và Phải Có Chứng Minh Thư Hợp Lệ Mới Được Nhận Giải Thưởng. Không Gọi Bù.

 

Cơ Hội Cuối Cùng

CHỦ NHẬT | 17 THÁNG 3

KÍCH HOẠT LÁ PHIẾU | 4PM - 9:55PM

GIỜ XỔ SỐ | 6PM - 10PM

Bắt Đầu Từ 4PM, Cà Thẻ Tại Các Máy Kiosk Để Lấy Vé Và Nhấn Vào Ký Hiệu “Drawing” Để Kích Hoạt Xổ Số. Mỗi Một Giờ Sẽ Gọi 3 Vị Khách May Mắn Trúng Được $1000 Ưu Đãi Cộng Thêm 1 Phiếu Cho Xổ Số Cho Vòng Chung Kết.

Người Trúng Giải Phải Có Mặt Tại Phòng Baccarat Trong Thời Gian 10 Phút Sau Khi Được Gọi Và Phải Có Chứng Minh Thư Hợp Lệ Mới Được Nhận Giải Thưởng. Không Gọi Bù.

 

Giải Đặc Biệt Vòng Chung Kết

CHỦ NHẬT | 17 THÁNG 3 | 10:30PM
ĐĂNG KÝ TẠI | PHÒNG BACCARAT | 6PM - 10:25PM

Người Vào Vòng Chung Kết Xổ Số Giải Đặc Biệt Sẽ Đăng Ký Lấy Phiếu Tại Phòng Baccarat Để Bỏ Vào Thùng Xổ Số. Lúc 10:30PM, Một Vị Khách May Mắn Sẽ Trúng Giải Một Chiếc Xe BMW X5 2024.

Người Trúng Giải Phải Có Mặt Tại Phòng Baccarat Trong Thời Gian 10 Phút Sau Khi Được Gọi Và Phải Có Chứng Minh Thư Hợp Lệ Mới Được Nhận Giải Thưởng. Giải Đặc Biệt Sẽ Được Gọi Bù Cho Đến Khi Tìm Được Người Chiến Thắng. Sau Hai Lần Gọi, Th

赢家开走全新2024年款的宝马车X5

每周累票数|始于星期日, 218

从星期日6AM -星期日5:59AM

1=250 Tier分(使用Unity的会卡在百家桌玩累分数)

注:每周的分不.

 

积分倍增日

每个星期一219311

[5陪票数]

槿6듐역槿퍅랗돨5:59,賈痰퀭돨Unity겟소있踏狗戮鯤쉥삿돤5굡돨작생튿작생돨튿녜쉽휑.

 

每周抽奖活动

星期日一225- 310

激活抽奖票4PM - 9:55PM

抽奖时间6PM - 10PM

从下午4点开始,在各优惠仪器上拉卡取票,平按点Drawing的标准来激活抽奖票.每小时将抽出三位幸运儿赢得$1,000尼玛和1张进入终极大抽奖的票.

赢家可选游戏桌或打老虎机的尼玛, 必须持有合法身份证同时在10分钟以内在百家乐房报到方可领奖. 小奖没有补抽.

 

最后抽奖的机会

星期日,3月17日

从下午4点开始,在各优惠仪器上拉卡取票, 平按点Drawing 的标准来激活抽奖票. 每小时将抽出三位幸运儿赢得$,1000尼玛和1张进入终极大抽奖的票.

赢家可选游戏桌或打老虎机的尼玛, 必须持有合法身份证同时在10分钟以内在百家乐房报到方可领.将抽出三位幸运儿赢得$,1000尼玛和1张进入终极大抽奖的票.

 

终极大抽奖

星期日,3月17日 | 10:30PM

登记处 | 百家乐房 | 6PM - 10:25PM

终极大抽奖入围者在百家乐房登记并领取抽奖票放进抽奖箱里. 在晚上10:30, 一位幸运儿将赢得一台全新2024宝马车X5!

赢家必须持有合法身份证并在10分钟内在百家乐房报到方可领奖. 终极大奖将会补抽直到找出赢家为止. 在二次补抽后, 领奖时间将由10分钟减到5分钟.