New Wave Night

  • Friday, March 29 | Doors 8PM
    Hard Rock Live
The headliners:
 
 

TRỊNH THĂNG BÌNH 

 
PHƯƠNG ANH
 
ĐẠT G
 
NICOLE NGUYEN
 
NEW WAVE: LYNDA TRANG ĐÀI, TOMMY NGÔ, TRIZZIE PHƯƠNG TRINH, THÁI TÀI